۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر
پادکست
1400/02/06

  • پادکست اشعار پروین3پادکست اشعار پروین3پادکست اشعار پروین3
    پادکست اشعار پروین3
  • پادکست فراخوان جشنواره پروین 2پادکست فراخوان جشنواره پروین 2پادکست فراخوان جشنواره پروین 2
    پادکست فراخوان جشنواره پروین 2
  • پادکست فراخوان جشنواره پروین 1پادکست فراخوان جشنواره پروین 1پادکست فراخوان جشنواره پروین 1
    پادکست فراخوان جشنواره پروین 1

آدرس :تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی،جشنواره ملی پروین
Email: parvinfestival@gmail.com
تلفن: : 85692488- 88041343
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.