۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير

معرفی صد کتاب جشنواره پروین

تلخیص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مخـــتصر ســــازی متون و اقتباس نکات مهم منـــابع مکتــوب است که با اهدافی نظیر بهره گیری بیشتر از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و نیز فراهـــم کردن امکان مراجعه سریع و آســان تر عالقمندان به بطــــن منابع علمی انجام می پذیرد.
 

تاریخ به روزرسانی:
1400/02/20
تعداد بازدید:
555

آدرس :تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی،جشنواره ملی پروین
Email: parvinfestival@gmail.com
تلفن: : 85692488- 88041343
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.